Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2022!

16. ročník Chemie a dalších přírodních věd na Slezskoostravském hradě

Popularizační akce na Slezskoostravském hradě již po šestnácté nabídla zajímavý program nejen pro žáky a studenty základních a středních škol.

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, jejíž 16. ročník se uskutečnil po covidové pauze v tradičním červnovém termínu, opět celý den popularizovala chemii a dalších přírodní a technické vědy. Tuto akci pravidelně pořádá Česká společnost chemická Ostrava ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, Fakultou materiálově-technologickou VŠB-TUO a Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského Ostrava. Počasí akci přálo a na hrad dorazilo přibližně 2 200 návštěvníků. Lákadlem pro žáky a studenty základních a středních škol, ale i pro širokou veřejnost byly chemické soutěže, pokusy, ukázky a technické hry. Hlavním cílem celého programu bylo přiblížit návštěvníkům chemie, přírodní a technické vědy zábavnou formou.

Ve stáncích chemiků mohli návštěvníci shlédnout množství atraktivních pokusů, které měly za úkol rozšířit jejich teoretické i praktické znalosti.

Jako každý rok byly Fakultou materiálově-technologickou VŠB-TUO připraveny chemické soutěže. Soutěžící určovali vybrané kovy, které přiřazovali do historické časové osy, dále stanovovali cukry a bílkoviny v potravinách, identifikovali polymery a stavěli jejich výchozí molekuly pomocí molekulových modelů, nebo hádali, jak lze recyklovat různé druhy odpadů. Pro mladší děti byly připraveny soutěže, ve kterých se hravou formou seznámily s povrchovým napětím, tříděním odpadů, skládaly chemické puzzle nebo dokazovaly cukry a bílkoviny v potravinách. Za úspěšné absolvování všichni soutěžící získali sladkou odměnu.

Úspěšná byla i expozice chemického inženýrství, kde byly k vidění: mikrofluidní generátor kapek, příklady radiálních typů míchadel, modely jednotkových operací – absorpční kolona, rektifikační kolona, výměník tepla, plynojem, zásobník na kapalné produkty připravených pomocí 3D tisku. Návštěvníci si sami mohli vyrobit lávovou lampu.

Zajímavý program připravili také kolegové z Centra nanotechnologií, CEET, VŠB-TUO, kteří návštěvníkům předvedli fotoluminiscenci nanočástic, fotoaktivitu nanočástic, kterou lze využívat při samočištění fasád budov nebo jejich restaurování. A také se mohli dozvědět, co to je dilatační kapalina.

Velkým lákadlem byly technické hrátky připravené Fakultou strojní VŠB-TUO. Návštěvníci mohli ochutnat popcorn připravený ve fluidním výrobníku nebo si prohlédnout, co vše lze vyrobit 3D tiskem.

 

Vloženo: 28. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FMT - Fakulta materiálově-technologická
Zpět