Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Programy Fulbrightovy komise pro rok 2024/2025

31. března 2023 otevírá Fulbrightova komise přihlášky pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2024/2025

Fulbrightovo postgraduální stipendium

Je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců. Na výzkumné pobyty jsou nově zavedeny dvě uzávěrky (1. září  a 1. února), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je minimální dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti jsou na: https:// www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/.


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR

Ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/.

 

Fulbright-Masarykovo stipendium

Pro zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

  1. juniorské: pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
  2. postdoktorské: pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  3. seniorské: pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než  5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost  angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání   z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/.
 

Science Communication stipendium

Je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3- 5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 15. prosince na následující akademický rok. Podrobnosti najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbrightovo- stipendium-pro-komunikaci-ve-vede/.
 

Fulbright-Schumanovo stipendium

Evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/.
 

Vloženo: 27. 3. 2023
Kategorie:  Stáže a stipendia
Útvar: 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
Zpět