Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

17. ročník Chemie a dalších přírodních věd na Slezskoostravském hradě

Akce popularizující chemii a přírodní vědy již po sedmnácté nabídla úžasný program nejen pro žáky a studenty základních a středních škol.

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, jejíž 17. ročník se uskutečnil v tradičním červnovém termínu, opět celý den popularizovala chemii, přírodní a technické vědy. Tuto akci pořádá Česká společnost chemická Ostrava ve spolupráci s Fakultou materiálově-technologickou VŠB-TUO, Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity a Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského Ostrava. Počasí akci moc přálo a na hrad dorazilo přibližně 2 200 návštěvníků. Lákadlem pro žáky základních a středních škol, ale i pro širokou veřejnost byly chemické soutěže, pokusy, ukázky a technické hry. Hlavním cílem celého programu bylo přiblížit návštěvníkům chemii, přírodní a technické vědy zábavnou formou.

Ve stáncích chemiků mohli návštěvníci shlédnout množství atraktivních pokusů, které měly za úkol rozšířit jejich teoretické i praktické znalosti.

Jako každý rok byly Fakultou materiálově-technologickou VŠB-TUO připraveny chemické soutěže. Soutěžící určovali vybrané kovy, které přiřazovali do historické časové osy, dále stanovovali cukry a bílkoviny v potravinách, identifikovali polymery a stavěli jejich výchozí molekuly pomocí molekulových modelů, nebo hádali, jak lze recyklovat různé druhy odpadů. Pro mladší děti byly připraveny soutěže, ve kterých se hravou formou seznámily s povrchovým napětím, tříděním odpadů, skládaly chemické puzzle nebo dokazovaly cukry a bílkoviny v potravinách. Za úspěšné absolvování všichni soutěžící získali sladkou odměnu.

Úspěšná byla i expozice chemického inženýrství, kde byly k vidění: mikrofluidní generátor kapek, příklady radiálních typů míchadel, modely jednotkových operací – absorpční kolona, rektifikační kolona, výměník tepla, plynojem, zásobník na kapalné produkty, které byly připraveny pomocí 3D tisku. Návštěvníci si sami mohli vyrobit lávovou lampu.

Zajímavý program připravili také kolegové z CEET VŠB-TUO, kteří návštěvníkům předvedli magnetické nanočástice, které se využívají pro pročištění odpadních vod. A také si mohli na vlastní oči prohlédnout voděodolný papír.  Velmi zajímavý byl také program zaměřený na přírodní impregnace, kde se žáci seznámili s chemickým složením a funkcí vosků na povrchu rostlin. Úspěch měla také ukázka využití ovoce jako zdroje elektrické energie. Návštěvníkům se také moc líbil barevný chameleon, na kterém kolegové demonstrovali změny barvy roztoku s měnícím se oxidačním číslem. A barevný obraz v mléce pro ukázku a vysvětlení změn povrchového napětí.

Velkým lákadlem byly technické hrátky připravené Fakultou strojní VŠB-TUO. Návštěvníci si mohli prohlédnout, co vše lze vyrobit 3D tiskem, a také se seznámili s možnostmi povrchových úprav, jako je smaltování a elektrolytické pokovování.

                                            

 

Vloženo: 28. 6. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FMT - Fakulta materiálově-technologická
Zpět