Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekt MATUR má za sebou první setkání řešitelů

Projekt MATUR má za sebou první setkání řešitelů
První setkání zástupců řešitelských týmů projektu MATUR, který získal podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výzvě Špičkový výzkum, hostila ve středu VŠB-TUO. Téměř dvě stovky vědců se díky podpoře 464 milionů korun budou v příštích pěti letech věnovat vývoji nových materiálů a technologií pro udržitelný rozvoj.

Realizace projektu odstartuje 1. října pod vedením Fakulty materiálově-technologické (FMT), do projektu se ale  zapojí výzkumníci i z jiných fakult a vědeckých center VŠB-TUO. Dalšími partnery jsou Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR, Vysoká škola chemicko-technologická, Univerzita Palackého, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Je mi velkou ctí přivítat zástupce všech řešitelů. Ráda bych ocenila práci všech, kteří se na přípravě projektu podíleli. Doufám, že nás čeká velmi plodná spolupráce,“ přivítala účastníky děkanka FMT Kamila Janovská.

Projekt je rozdělen do čtyř výzkumných záměrů. Cílem je vývoj nových materiálů a technologií pro širokou škálu technických aplikací, které budou hrát významnou roli ve snižování spotřeby energetických a surovinových zdrojů. Základními principy projektu jsou udržitelnost, inovativnost a vývoj nových materiálů a technologií s pozitivními dopady na cirkulární ekonomiku.

Projekt nespočívá jen v tom, že budeme provádět špičkový výzkum a řešit naše výzkumné záměry. K jeho dalším významným aktivitám a přínosům patří i modernizace a upgrade infrastruktury, rozvoj kapacit výzkumných týmů, rozvoj internacionalizace a mobility odborného týmu,“ uvedl hlavní řešitel projektu MATUR Bohumír Strnadel z FMT.

Významná je i zahraniční spolupráce, tuzemští vědci se propojí s 25 institucemi z 15 zemí. Řešitelé chtějí navázat partnerství s Tokyo Institute of Technology či belgickou firmou Tractebel Engineering. Projekt má i mezinárodní vědeckou radu, jejím předsedou je Osamu Umezawa z Yokohama National University.

Kromě nových technologií a inovací uplatnitelných v praxi bude výsledkem projektu rovněž nejméně 200 publikací, osm patentů, 15 mezinárodních grantů, 44 národních grantů či 58 mobilit.

Text: Martina Šaradínová
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 7. 9. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět