Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Posílení mezinárodní spolupráce: Fakulta materiálově-technologická v Indii

Posílení mezinárodní spolupráce: Fakulta materiálově-technologická v Indii
Zástupci vedení fakult navštívili renomované univerzit v Indii a také ambasádu České republiky v Dillí.

Na konci ledna tohoto roku se delegace zástupců Fakulty materiálově-technologické, Fakulty strojní a Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) vydala na pracovní cestu do Indie s cílem prohloubit vztahy s indickými univerzitami a institucemi, prezentovat studijní programy a diskutovat o možnostech spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Tato cesta byla zásadním krokem k posílení mezinárodní spolupráce a otevření nových možností nejen pro studenty, ale i vědecké a akademické pracovníky.

Delegace složená z vedení fakult nejprve navštívila několik renomovaných univerzit v Indii: Vidya Academy of Science & Technology, Jyothi Engineering College a Universal Engineering College. Během těchto návštěv děkanka Fakulty materiálově-technologické (FMT) s proděkankou pro studium prezentovaly studijní programy FMT a také projekt OP JAK MATUR. Diskuse se zaměřila na možnosti studentských mobilit, společné výzkumné projekty a další formy spolupráce.

Další zastávkou na cestě byla návštěva a setkání s vedením a zaměstnanci pobočky EUROPE STUDY CENTRE a firmy ESC EDU VENTURES. Zde zástupci vedení fakulty opět prezentovali studijní programy FMT a představili podrobnosti týkající se přijímacího řízení a projektu OP JAK MATUR.

Vrcholem návštěvy byla schůzka s profesorem Ashis Mallickem z Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad v Dillí. Zde probíhala hlubší diskuse o projektu OP JAK MATUR a možnostech spolupráce mezi oběma institucemi v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Na závěr delegace navštívila ambasádu České republiky v Dillí, kde jednala se zástupci ambasády ohledně vízových povinností pro studenty a vědce. Tato diskuse byla zvláště důležitá v souvislosti s projektem OP JAK MATUR, který přináší nové možnosti pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání.

Celkově lze tuto zahraniční cestu považovat za velmi úspěšnou. Posílila vztahy mezi VŠB-TUO a indickými institucemi, otevřela nové perspektivy pro spolupráci a přinesla konkrétní výsledky v podobě diskusí a dohod. Tato cesta je jen začátkem dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce a vytváření příležitostí pro studenty a vědecké pracovníky.

 

 

Vloženo: 20. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět