Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysokoškolské vzdělávání by mělo kopírovat požadavky průmyslové praxe

Rozhovor s děkankou fakulty nejen o vzdělání, ale také o vědě a výzkumu.

Kamila Janovská, děkanka Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO, si je vědoma, že úspěch fakulty je přímo závislý na kvalitě lidí. Proto klade velký důraz na vědecké týmy a na přenos nových poznatků do studia, přípravy prototypů a vývoje moderních technologií. Vedle aplikovaného výzkumu vnímá důležitost spolupráce s průmyslovými podniky, aby připravenost studentů i implementace informací z výzkumu byla vyšší. Jaká je aktuální připravenost studentů na výkon povolání? Je současné propojení komerční a akademické sféry v průmyslu dostatečné? Nejen o tom vám přinášíme rozhovor.

Vloženo: 17. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět