Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Soutěž o nejlepší diplomovou práci

Přihlaste svou diplomovou práci do soutěže a vyhrajte zajímavé ceny.

Česká hutnická společnost ve spolupráci s vedením Třineckých železáren vypisuje soutěž 
O nejlepší diplomovou práci na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TUO.

Podmínky účasti v soutěži:

  • Mohou být přihlášeny technicky zaměřené diplomové práce vypracované na FMT VŠB-TUO, které budou obhájeny v roce 2024
  • Přihláška musí obsahovat doporučení státnicové zkušební komise
  • Přihláška musí obsahovat stručnou charakteristiku diplomové práce, jméno autora a vedoucího diplomové práce, případně konzultanty a jejich afiliaci
  • Diplomová práce odevzdaná v elektronické formě do Informačního systému Edison pak musí být společně s přihláškou zaslána na e-mailovou adresu  v termínu do 4. 6. 2024

Hlavní kritéria pro hodnocení prací:

  • Odborná úroveň práce
  • Přínos práce a možnosti praktického využití získaných výsledků
  • Způsob vypracování, formální úroveň

Komise pro vyhodnocení soutěže:

  • Vyhodnocení výsledků provede komise složená ze zástupců ČHS a Třineckých železáren
  • Zúčastnit se předání ocenění na INVENT ARENĚ v Třinci dne 12. 6. 2024
  • Udělit souhlas se zveřejněním shrnutí práce v Hutnických listech

Autoři tří vybraných prací obdrží finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Vloženo: 24. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět