Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference Spolupráce 2024

Konference Spolupráce 2024
Tradiční setkání slévačů proběhlo tentokrát v Beskydech

Již XXX. ročník mezinárodní konference českých, slovenských a polských slévačů Spolupráce 2024 proběhl ve dnech 24. – 26. 4. 2024. Organizátoři, kterými byli v letošním roce pracovníci Katedry metalurgických technologií, FMT, VŠB-TUO, si pro tuto příležitost zvolili malebné prostředí hotelu Sepetná na úpatí nejvyššího vrcholu Beskyd, Lysé hory. Slavnostního zahájení konference se účastnila i děkanka Fakulty materiálově-technologické, prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. „Letošní ročník konference Spolupráce považujeme z hlediska počtu účastníků za opravdu zdařilý, evidujeme 96 přihlášek, takže spolu s hosty se v přednáškovém sále setkala asi stovka účastníků“ poznamenal doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., vedoucí katedry metalurgických technologií a hlavní organizátor akce. „S radostí mohu konstatovat, že asi čtvrtina zúčastněných je našimi absolventy a nesmírně mě těší, že právě tato akce se stává místem opětovného setkání a vzájemného předávání zkušeností“, dodává.

I přesto, že konferenci pořádali zástupci akademické sféry, byli mezi účastníky konference i zástupci více než 25 firem a společností, což jen dokazuje úzkou vazbu fakultního pracoviště na aplikační sféru. Kromě toho se konference účastnili i zástupci více než 11 univerzit či vědecko-výzkumných pracovišť.

První den konference byl plně věnován odborným přednáškám, zejména z oblasti slévárenství slitin železa a technologie výroby odlitků. Den byl pak zakončen slavnostním večerním setkáním s rautem. Druhý den dopoledne proběhly další přednáškové sekce, tentokrát věnované slévárenství slitin neželezných kovů a formovacím směsím. Po společném obědě pak následovala posterová sekce a diskuze. Součástí odpoledního programu byla i speciální sekce MATUR zaměřená na prezentaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti materiálů a technologií pro udržitelný rozvoj – do této sekce se zapojilo 11 účastníků z VŠB-TUO.

Kromě toho čekala účastníky konference i krátká exkurze do Beskydského pivovárku, na kterou pak příjemně navázalo večerní setkání slévačů u piva.

Poslední den konference byl pak věnován posledním přednáškám a oficiálnímu rozloučení a zakončení akce.

Děkujeme všem účastníkům konference Spolupráce 2024 za zájem a aktivní zapojení. Poděkování patří samozřejmě i všem sponzorům za podporu tohoto tradičního setkání. Hlavními sponzory konference byli ELVAC a.s., FOSECO, JAP INDUSTRIES s.r.o., KERAMTECH s.r.o., REX s.r.o. a SANEZOO EUROPE s.r.o.

Těšíme se zase někdy na viděnou.

Fotogalerie konference Spolupráce 2024

Vloženo: 6. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět