Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kdo získá titul krále mladých chemiků?

Kdo získá titul krále mladých chemiků?
Ve čtvrtek 13. června 2024 bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostit chemické talenty. Dvanáctý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rozhodne o tom, kdo se stane králem mladých chemiků pro rok 2024.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je popularizace chemie jako zajímavého a perspektivního studijního i pracovního oboru. Regionální kola Mladého chemika probíhala od září loňského roku do letošního března a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a prověrky praktických dovedností. Role pořadatelů regionálních kol se ujaly tyto střední odborné školy: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice, SŠLCH Olomouc, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SPŠ Otrokovice, SUPŠ Karlovy Vary a SŠO České Budějovice. Celkem se do soutěže zapojilo více než 22 000 žáků ze 767 základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do celostátního finále.

Národní finále představuje vyvrcholení soutěže a má podobu prestižní společenské události. Završuje spolupráci všech stupňů školství s průmyslovými podniky a státními institucemi, které soutěž v průběhu roku podporují. Finalisté si kromě atraktivních cen odnášejí i silný motivační zážitek, který může být rozhodující pro jejich další studijní směřování. Naše fakulta má o takto nadané žáky zájem, protože po absolvování maturity jim dokážeme nabídnout ideální podmínky pro to, aby u nás dokončili své vzdělání,“ konstatuje Petr Němec, děkan FChT Univerzity Pardubice.

Na talentované chemiky čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Součet bodových zisků z teorie a praxe rozhodne o konečném pořadí. „Soutěžní úlohy jsou týmovou prací naší fakulty a při jejich tvorbě se snažíme respektovat Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nevyhýbáme se ale ani složitějším otázkám, protože v této fázi soutěže už předpokládáme hlubší zájem o obor a nadstandardní vědomosti. Učitelům finalistů jsme proto s předstihem rozeslali tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky mohli na finále připravit,“ vysvětluje Petr Mošner, proděkan pro pedagogiku pořádající fakulty.

Mladí chemici ale nebudou jen soutěžit. Pořadatelé jim umožní nahlédnout do budoucnosti a na jeden den z nich učiní vysokoškolské studenty. Finalisté tak budou moci bezplatně poobědvat v menze, přespat ve vybraném hotelu nebo si vyzkoušet práci v nejmodernějších laboratořích. Finálový den nabídne i doprovodný vzdělávací program. „Naprosto nečekaný gastronomický zážitek jistě přinese workshop molekulární gastronomie. Postupy a techniky známé z laboratoří budou využity k přípravě nejrůznějších pokrmů. Součástí workshopu bude i jejich degustace. Rodiče a učitelé absolvují také komentovanou exkurzi v prostorách fakulty a chybět nebudou ani ukázky efektních chemických experimentů,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na akademické půdě za přítomnosti řady významných hostů. Oceněni budou všichni finalisté a tři učitelé, jejichž žáci obsadí medailové pozice. Díky pořadatelům a partnerům celostátního finále se soutěžící mohou těšit na velmi hodnotné ceny. Ti nejlepší si odnesou notebook, chytré hodinky, mobilní telefon nebo outdoorovou kameru. Děkan pořádající fakulty navíc udělí prvním pěti finalistům příslib přiznání stipendia během prvního akademického roku studia na FChT Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

Dvanáctý ročník celostátní soutěže potvrzuje, že soutěž Mladý chemik je důležitým příspěvkem k popularizaci chemie a technických oborů u nastupující generace. Rekordní účast více než 22 000 soutěžících signalizuje, že chemie je u mladých opět vnímána jako atraktivní obor, který se vyplatí studovat, protože dokáže nabídnout jistotu kvalitního a perspektivního zaměstnání. Tento pozitivní trend již pociťují střední odborné školy chemického zaměření a věřím, že jej brzy pocítí i technické univerzity a průmyslové podniky. Z dlouhodobé perspektivy by tak soutěž Mladý chemik mohla přispět k plynulé generační obměně pracovníků v průmyslovém sektoru, kde je mladých a dostatečně vzdělaných odborníků stále ještě nedostatek,“ uzavírá Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem celostátního finále.

Více informací na mladychemikcr.cz.

Foto: mladychemikcr.cz.

Vloženo: 30. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FMT - Fakulta materiálově-technologická
Zpět