Studijní program Chemické a environmentální inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program. Absolventi mají dobré znalosti základních chemických a procesních technologií a jejich vlivů na složky životního prostředí; znají matematické, fyzikální a chemické principy těchto technologií. V rámci studia lze volit předměty, které dávají absolventům možnost se profilovat dvěma směry – chemicko-inženýrským a environmentálním. Charakteristická pro program je univerzálnost uplatnění absolventů. Dobrý teoretický základ umožňuje absolventům také pokračovat ve vzdělávání v některém z navazujících magisterských studijních programů zejména technického směru.

Profese

  • Podnikový ekolog
  • Chemik analytik

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0712A130004
Název česky Chemické a environmentální inženýrství
Název anglicky Chemical and environmental engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra chemie
Garant prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Klíčová slova procesní inženýrství
ochrana životního prostředí
procesní technologie
analytická chemie
chemické inženýrství

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program. Absolventi mají dobré znalosti základních chemických a procesních technologií a jejich vlivů na složky životního prostředí; znají matematické, fyzikální a chemické principy těchto technologií. V rámci studia lze volit předměty, které dávají absolventům možnost se profilovat dvěma směry – chemicko-inženýrským a environmentálním. Charakteristická pro program je univerzálnost uplatnění absolventů. Dobrý teoretický základ umožňuje absolventům také pokračovat ve vzdělávání v některém z navazujících magisterských studijních programů zejména technického směru.

Profese

  • Podnikový ekolog
  • Chemik analytik

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0712A130004
Název česky Chemické a environmentální inženýrství
Název anglicky Chemical and environmental engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra chemie
Garant prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Klíčová slova procesní inženýrství
ochrana životního prostředí
procesní technologie
analytická chemie
chemické inženýrství