Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Materiálové technologie a recyklace

O studijním programu

Chcete se stát odborníkem, který umí technickým přístupem řešit problematiku výroby a zpracování materiálů a recyklace? Studujte náš obor a jeho absolvováním získáte ucelené znalosti o důležitých skupinách materiálů, jejich výrobě, vlastnostech a možnosti aplikací pro různá odvětví. V rámci studia se naučíte řešit samostatně i v týmu základní technologické problémy, a to i díky spolupráci s podniky. Vaše zaměření bude žádané v podnicích, které se zabývají výrobou, úpravou i kontrolou konstrukčních materiálů, biomateriálů a zpracováním odpadů. Uplatnění najdete také ve výzkumu a vývoji jak samotných materiálů, tak i technologických, výrobních a zpracovatelských postupů. Po ukončení tříletého bakalářského studia můžete nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Profese

 • Technolog výroby materiálů
 • Provozní technik
 • Technolog metalurgického provozu
 • Vědecký pracovník
 • Technolog neželezných kovů
 • Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti materiálových věd
 • Technolog pro recyklace
 • Technolog, inženýr v útvarech přípravy a organizace výroby
 • Technolog-metalurg

Dovednosti

 • Znalost základních programů PC
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Orientace v nákresech
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Příprava výroby
 • Znalost metod hodnocení strukturních charakteristik technických materiálů
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Základy spektrálních analýz
 • Orientace ve schématech
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Tvorba technických zpráv
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Znalost technologických procesů
 • Znalost materiálů
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalost metod hodnocení mechanických vlastností technických materiálů
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0715A270005
Název programu česky Materiálové technologie a recyklace
Název programu anglicky Materials technologies and recycling
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
Garant doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova biokompatibilní materály
recyklace materiálů
příprava čistých materiálů
příprava speciálních materiálů
progresivní materiálové technologie