Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů je určen pro studenty, kteří se zajímají o problematiku podnikatelské ekonomiky, průmyslového managementu a také o moderní průmyslové technologie z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří specializací: Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality a Počítačové řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce pro absolventy je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky vzdělaných pracovnících na současném trhu práce.

Profese

 • Inspektor kvality
 • Podnikový ekonom
 • Správce softwarových aplikací
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Obchodně-technický manažer
 • Auditor systémů managementu kvality
 • Manažer výroby
 • Procesní konzultant

Dovednosti

 • Řízení kvality výroby
 • Znalost základů marketingových činností
 • Znalost systému kvality IFS
 • Zákon o dani z příjmů
 • Základy obchodního práva
 • Finanční výkaznictví
 • Znalost automatizace
 • Znalost řízení údržby
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Znalost technologických procesů
 • Organizace a řízení výroby
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Vedení průběžné evidence vč. provozních deníků
 • ERP systém
 • Postupy zavádění produktu do sériové výroby
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Řízení organizace
 • Statistické metody
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Řízení kvality
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Podniková ekonomika
 • Znalost systému jakosti ČSN EN ISO 9001
 • Znalost strojírenských technologií
 • Účetnictví
 • Průmyslové inženýrství
 • Matematické metody a analýzy
 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Kontrola kvality
 • Daňová soustava ČR
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality
 • Znalost metod a technik řízení
 • Průmyslová automatizace
 • Programování průmyslových PC
 • Průmyslová logistika
 • Znalost české legislativy
 • Manažerské znalosti
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0488A270001
Název programu česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název programu anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova Průmysl 4.0
kvalita
management
ekonomika
průmyslové technologie