Studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Informace pro uchazeče

Jsi středoškolák, vyber si studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl a pojď s námi stavět auta, má to smysl! Obor garantuje katedra materiálů a technologií pro automobily a je nositelem ochranné známky StudentCar. StudentCar se zabývá vývojem a stavbou sportovních vozů s přímým zapojením studentů. Nabízíme atraktivní způsob výuky formou hry. Disponujeme laboratoří pro testování výkonových a emisních parametrů motorů, laboratoří pro dynamické testování automobilových dílů, stereoskopickou 3D projekcí, laboratoří pro stavbu silničních vozidel, ateliérem pro design, laboratoří pro 3D tisk a skenování 3D objektů a dvěma pětiossými CNC obráběcími centry. Přidej se!

Popis programu

Studijní program je koncipován tak, aby pokrýval problematiku materiálů a technologií používaných v současné době v automobilovém průmyslu a odpovídal profilu absolventa. Studium je založeno na vyvážené kombinaci znalostí materiálů, technologií z oblasti automobilového průmyslu a strojírenství spolu se znalostí řešení konkrétních konstrukčních skupin automobilů. Náplň a struktura studijních plánů a inovace studijních podkladů jsou průběžně konzultovány se zástupci průmyslových podniků. Odborníci z praxe se aktivně podílí na odborných přednáškách.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá teoretické poznatky i praktické dovednosti bezprostředně související s automobilovou technikou, a to zejména v oblasti materiálového designu, stavby vozidel, stavby prototypů automobilů, technologie výroby automobilových dílů z kovových materiálů, polymerů a kompozitů, technologie montáže automobilů, měření a seřizování vozidel, pohonů vozidel.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent umí číst technické výkresy a navrhovat efektivnější postupy výroby, montáže, stanovovat způsob kontroly a technických zkoušek, provádět technický dozor na pracovištích.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent dostane ucelený přehled s důrazem na materiály a technologie používané v automobilovém průmyslu, počítačovou gramotnost, dále získá přehled o ekologických aspektech mobilních zdrojů znečišťování životního prostředí a v neposlední řadě i o základním zákonodárství pro schvalovací řízení provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá uplatnění zejména v automobilové průmyslu a ve strojírenství na pozici konstruktér, technolog, projektant, výzkumný a vývojový pracovník, zkušební a servisní technik, technik v autoservise. Dále na postech středního managementu ve výrobních provozech.

Studijní plányFakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0715A270007
Název česky Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Název anglicky Materials and technologies for the automotive industry
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra materiálů a technologií pro automobily
Garant doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Klíčová slova Materiály a technologie
automobilový průmysl
strojírenství

Studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Informace pro uchazeče

Jsi středoškolák, vyber si studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl a pojď s námi stavět auta, má to smysl! Obor garantuje katedra materiálů a technologií pro automobily a je nositelem ochranné známky StudentCar. StudentCar se zabývá vývojem a stavbou sportovních vozů s přímým zapojením studentů. Nabízíme atraktivní způsob výuky formou hry. Disponujeme laboratoří pro testování výkonových a emisních parametrů motorů, laboratoří pro dynamické testování automobilových dílů, stereoskopickou 3D projekcí, laboratoří pro stavbu silničních vozidel, ateliérem pro design, laboratoří pro 3D tisk a skenování 3D objektů a dvěma pětiossými CNC obráběcími centry. Přidej se!

Popis programu

Studijní program je koncipován tak, aby pokrýval problematiku materiálů a technologií používaných v současné době v automobilovém průmyslu a odpovídal profilu absolventa. Studium je založeno na vyvážené kombinaci znalostí materiálů, technologií z oblasti automobilového průmyslu a strojírenství spolu se znalostí řešení konkrétních konstrukčních skupin automobilů. Náplň a struktura studijních plánů a inovace studijních podkladů jsou průběžně konzultovány se zástupci průmyslových podniků. Odborníci z praxe se aktivně podílí na odborných přednáškách.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá teoretické poznatky i praktické dovednosti bezprostředně související s automobilovou technikou, a to zejména v oblasti materiálového designu, stavby vozidel, stavby prototypů automobilů, technologie výroby automobilových dílů z kovových materiálů, polymerů a kompozitů, technologie montáže automobilů, měření a seřizování vozidel, pohonů vozidel.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent umí číst technické výkresy a navrhovat efektivnější postupy výroby, montáže, stanovovat způsob kontroly a technických zkoušek, provádět technický dozor na pracovištích.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent dostane ucelený přehled s důrazem na materiály a technologie používané v automobilovém průmyslu, počítačovou gramotnost, dále získá přehled o ekologických aspektech mobilních zdrojů znečišťování životního prostředí a v neposlední řadě i o základním zákonodárství pro schvalovací řízení provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá uplatnění zejména v automobilové průmyslu a ve strojírenství na pozici konstruktér, technolog, projektant, výzkumný a vývojový pracovník, zkušební a servisní technik, technik v autoservise. Dále na postech středního managementu ve výrobních provozech.

Studijní plányFakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0715A270007
Název česky Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Název anglicky Materials and technologies for the automotive industry
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra materiálů a technologií pro automobily
Garant doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Klíčová slova Materiály a technologie
automobilový průmysl
strojírenství