Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

O studijním programu

Bakalářský studijní program Moderní produkce a zpracování kovových materiálů je, kromě získání širokého přírodovědného a aplikovaného základu, zaměřen na výchovu odborníků se základními znalostmi z oblasti moderních technologií produkce železa a oceli, slévárenství železných a neželezných kovů a objemového tváření.
Mezi typické pracovní pozice lze zařadit: technologa výroby (metalurga, slévače, tvářeče), vedoucího výroby, obchodního referenta, výzkumného pracovníka, projektového manažera, výpočtáře.
Zaměstnavateli tak mohou být ocelárny, slévárny, kovárny, válcovny, strojírny, nástrojárny, metalurgické a metalografické laboratoře či výzkumné metalurgické instituce.
Aktuální poptávka po absolventech daného zaměření převyšuje nabídku.Profese

 • Plánovač výroby
 • Manažer tvářecích technologií
 • Technolog metalurgického provozu
 • Technolog
 • Slévárenský technolog
 • Obchodně-technický manažer
 • Technolog-metalurg

Dovednosti

 • Orientace v nákresech
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Orientace ve schématech
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Znalost technologického procesu
 • Statistické metody
 • Výpočtový SW Mathcad
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Znalost a dovednost přípravy 3D geometrie v ANSYS DesignModeler
 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost materiálů
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Základy občanského práva
 • Základy obchodního práva
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
 • Znalost základních programů PC
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0715A270006
Název programu česky Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Název programu anglicky Modern Production and Processing of Metallic Materials
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova výroba železa a oceli
tváření a úprava materiálů
slévarenské technologie
odlévání železa, oceli, neželezných kovů
materiály a metalurgie