Studijní program Materiálové inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program nabízí mimořádně dobrou perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce. Studenti se seznámí se všemi důležitými skupinami technických materiálů - od kovů, přes polymery, konstrukční keramiku až po kompozitní materiály. Program je zaměřen na vlastnosti materiálů, jejich zpracování a zkoušení. Garantující pracoviště disponuje laboratořemi, které snesou srovnání se špičkovými pracovišti ve vyspělých zemích. Studenti mají již během studia možnost účasti na řešení průmyslových problémů, mohou také absolvovat zahraniční stáže. Absolventi najdou uplatnění v širokém spektru výrobních podniků např. metalurgického, strojírenského, automobilového, elektrotechnického průmyslu, nebo v obchodních odděleních, ale také ve vědecko-výzkumných institucích, apod.

Profese

  • Materiálový technik
  • Specialisté průmyslového inženýrství
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0715A270004
Název česky Materiálové inženýrství
Název anglicky Materials Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Klíčová slova zpracování materiálů
charakterizace struktury materiálů
zkoušení vlastností materiálů
materiálové inženýrství
progresivní technické materiály

Studijní program Materiálové inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program nabízí mimořádně dobrou perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce. Studenti se seznámí se všemi důležitými skupinami technických materiálů - od kovů, přes polymery, konstrukční keramiku až po kompozitní materiály. Program je zaměřen na vlastnosti materiálů, jejich zpracování a zkoušení. Garantující pracoviště disponuje laboratořemi, které snesou srovnání se špičkovými pracovišti ve vyspělých zemích. Studenti mají již během studia možnost účasti na řešení průmyslových problémů, mohou také absolvovat zahraniční stáže. Absolventi najdou uplatnění v širokém spektru výrobních podniků např. metalurgického, strojírenského, automobilového, elektrotechnického průmyslu, nebo v obchodních odděleních, ale také ve vědecko-výzkumných institucích, apod.

Profese

  • Materiálový technik
  • Specialisté průmyslového inženýrství
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0715A270004
Název česky Materiálové inženýrství
Název anglicky Materials Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Klíčová slova zpracování materiálů
charakterizace struktury materiálů
zkoušení vlastností materiálů
materiálové inženýrství
progresivní technické materiály