Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

  • doba studia v bakalářských programech je 3 roky
  • studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
  • uspěšní absolventi získají titul bakalář, ve zkratce Bc. před jménem

Chcete vidět více?

Mrkněte na náš Youtube kanál, kde můžete shlédnou videa o naší fakultě a našich studijních programech.

Studijní program Nanotechnologie

O studijním programu

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si tak své znalosti a dovednosti.

Studijní plány

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0719A270001
Název programu Nanotechnologie
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova Nanotechnologie
nanomateriály