Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Chemická metalurgie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní obor Chemická metalurgie je moderní interdisciplinární vědní obor. Zabývá se zejména chemickými aspekty procesů přípravy kovových materiálů. Zahrnuje studium procesů vedoucích k získávání kovů z primárních a sekundárních surovin, studium procesů výroby železných i neželezných slitin, ale také ekologické aspekty dopadů metalurgické produkce na životní prostředí. Vychovává špičkové odborníky s tvůrčí invencí, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, vývojové i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2807V003
Název česky Chemická metalurgie
Název anglicky Chemical Metallurgy
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Klíčová slova Kovové materiály
Ekologické dopady
Technologie
Chemická metalurgie