Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní obor Chemická metalurgie

O studijním programu

Doktorský studijní obor Chemická metalurgie je moderní interdisciplinární vědní obor. Zabývá se zejména chemickými aspekty procesů přípravy kovových materiálů. Zahrnuje studium procesů vedoucích k získávání kovů z primárních a sekundárních surovin, studium procesů výroby železných i neželezných slitin, ale také ekologické aspekty dopadů metalurgické produkce na životní prostředí. Vychovává špičkové odborníky s tvůrčí invencí, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, vývojové i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgie
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2807V003
Název oboru Chemická metalurgie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Klíčová slova Chemická metalurgie
Ekologické dopady
Technologie
Kovové materiály