Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní obor Procesní inženýrství

O studijním programu

Program je zaměřen na výchovu studentů k tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství v teoretickém i experimentálním výzkumu s využitím pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Procesní inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
čeština
Kód oboru 3909V003
Název oboru Procesní inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Klíčová slova Zpracování odpadů
Přenosové jevy
Katalýza a fotokatalýza
Chemické inženýrství
Ochrana životního prostředí