Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní obor Tepelná technika a paliva v průmyslu

O studijním programu

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti nakládání s energií, převážně tepelnou a v oblasti získávání a využívaní paliv, včetně alternativních. Není opomíjena problematika materiálů upotřebitelných při vysokoteplotních aplikacích.
Absolventi oboru jsou řídicí a výzkumní pracovníci v podnicích, kde jsou zodpovědní za inovační rozvoj pracoviště, stávají se členy řešitelských kolektivů ve výzkumných organizacích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgie
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2109V037
Název oboru česky Tepelná technika a paliva v průmyslu
Název oboru anglicky Thermal Engineering and Fuels in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Klíčová slova tepelná technika
paliva
energie
alternativní energetické zdroje