Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní obor Chemická metalurgie

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgie
Typ studia doktorské
Jazyk výuky
Kód oboru 2807V003
Název oboru česky Chemická metalurgie
Název oboru anglicky Chemical Metallurgy
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.