Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní program Metalurgie

O studijním programu

Doktorský studijní program Metalurgie pokrývá celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, chemických aspektů procesů přípravy kovových materiálů a jejich teoretických zákonitostí a rovněž fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy včetně ekologických aspektů metalurgické výroby. Studijní program Metalurgie vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
čeština
Kód programu P2106
Název programu Metalurgie
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra metalurgických technologií
Garant prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Klíčová slova chemická metalurgie
výroba kovových odlitků
výroba železa a oceli
tváření a úprava materiálů
odlévání železa, oceli, neželezných kovů