Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní program Procesní inženýrství

O studijním programu

Program je zaměřen na výchovu k tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství v teoretickém i experimentálním výzkumu s využitím pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování.

Studijní obory

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu P3909
Název programu Procesní inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Klíčová slova Procesní inženýrství
Fotokatalýza
Katalýza
Vícefázová hydrodynamika
Ochrana životního prostředí