Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Metalurgická technologie

O studijním programu

Doktorský studijní program Metalurgická technologie pokrývá problematiku výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, jejich tváření a odlévání, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení. Studenti tohoto oboru budou pracovat na moderním experimentálním, přístrojovém a analytickém zařízení. Obor vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře v typických pracovních pozicích jako jsou vedoucí technolog, vedoucí výzkumné skupiny, samostatný vědecký a výzkumný pracovník ve výzkumných institucích, řídící pracovník, projektový manažér, pedagogický, vědecký a výzkumný pracovník na vysokých školách ad.

Profese

 • Technologist-metallurg
 • Leading technologist
 • Foundry technologist
 • Non-ferrous metal technologist
 • Metallurgical operation technologist
 • Forming technology manager
 • Rapid prototyping technology engineer
 • Researcher
 • Materials production technologist

Dovednosti

 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Optimalizace procesů tažení výtažků
 • Posuzování tvářitelnosti materiálů
 • Simulační program MAGMASoft
 • Postupy výroby tlakových odlitků
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
 • Znalost základních metalurgických faktorů ovlivňujících tvářitelnost plechu
 • Znalost plasticity
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Optimalizace rafinačních procesů při výrobě kovových tavenin pomocí SW ANSYS Fluent
 • Optimalizace procesu odlévání oceli pomocí SW ProCAST a QuikCAST
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Znalost technologie slévání
 • Simulace procesů tváření pomocí programů na PC
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0715D270007
Název programu česky Metalurgická technologie
Název programu anglicky Metallurgical Technology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály