Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní program Metalurgická technologie

O studijním programu

Doktorský studijní program Metalurgická technologie pokrývá problematiku výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, jejich tváření a odlévání, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení. Studenti tohoto oboru budou pracovat na moderním experimentálním, přístrojovém a analytickém zařízení. Obor vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře v typických pracovních pozicích jako jsou vedoucí technolog, vedoucí výzkumné skupiny, samostatný vědecký a výzkumný pracovník ve výzkumných institucích, řídící pracovník, projektový manažér, pedagogický, vědecký a výzkumný pracovník na vysokých školách ad.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0715D270007
Název programu Metalurgická technologie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra metalurgických technologií
Garant prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály