Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

AR 2024/2025 jazyk výuky čeština

Témata doktorských prací a pravidla přijímacího řízení pro aktuální akademický rok. 

AY 2024/2025, English version

The tuition fee for doctoral programmes in English is currently CZK 500 per semester due to a change in The Statute of VSB - Technical University of Ostrava.

Školitelé doktorského studia

Seznam školitelů k jednotlivým studijním programům.

Kontakty na školitele.

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství

O studijním programu

Doktorský studijní program Chemické a environmentální inženýrství je zaměřen na výchovu studentů k samostatné tvůrčí vědeckovýzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství v teoretickém i experimentálním výzkumu s využitím pokročilých výzkumných technik. Připravuje absolventy, kteří ovládají kromě komplexních vědomostí z oboru, využitelných při řízení, návrhu a optimalizaci chemických výrob a environmentálních technologií, také vědecké metody výzkumu a vývoje používané při sledování transportu hmoty, hybnosti a energie, chemické kinetiky a rovnováhy ve vícefázových soustavách. Absolventi mají mimořádně perspektivní uplatnění, což vyplývá z rozsáhlých možností aplikovatelnosti nabytých znalostí s velkou šíři záběru.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0712D130002
Název programu Chemické a environmentální inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Chemie
Klíčová slova Chemický průmysl
Technologie pro ochranu životního prostředí
Chemické technologie