Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství

O studijním programu

Doktorský studijní program Chemické a environmentální inženýrství je zaměřen na výchovu studentů k samostatné tvůrčí vědeckovýzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství v teoretickém i experimentálním výzkumu s využitím pokročilých výzkumných technik. Připravuje absolventy, kteří ovládají kromě komplexních vědomostí z oboru, využitelných při řízení, návrhu a optimalizaci chemických výrob a environmentálních technologií, také vědecké metody výzkumu a vývoje používané při sledování transportu hmoty, hybnosti a energie, chemické kinetiky a rovnováhy ve vícefázových soustavách. Absolventi mají mimořádně perspektivní uplatnění, což vyplývá z rozsáhlých možností aplikovatelnosti nabytých znalostí s velkou šíři záběru.

Dovednosti

  • Proces sdílení tepla a hmoty
  • Odpadové hospodářství
  • Materiálové a energetické bilance
  • Doprava tekutin
  • Separační procesy
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0712D130003
Název programu česky Chemické a environmentální inženýrství
Název programu anglicky Chemical and environmental engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Chemie
Klíčová slova Chemický průmysl
Technologie pro ochranu životního prostředí
Chemické technologie