Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Studijní program vychází ze systémového, integrovaného pojetí řízení průmyslových aktivit a procesů v podmínkách tržní ekonomiky. Jako vyvážené propojení znalostí průmyslové ekonomiky a managementu, pokročilého managementu kvality a inteligentních řídicích systémů se znalostmi technickými a technologickými, je studijní program orientován zejména na výrobní systémy metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu.

Profese

 • Scientific researcher for process control

Dovednosti

 • Znalost technologických procesů
 • Znalost strojírenských technologií
 • Znalost metod zpracovávání signálu
 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Marketing
 • Průmyslová logistika
 • Nízké napětí
 • Řízení kvality výroby
 • Základy obchodního práva
 • Metody a nástroje managementu kvality
 • Navrhování napájecích zdrojů lineárních
 • Finanční nástroje
 • Programování robotů
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • SW 3D/CAD
 • Znalost základů marketingových činností
 • Projektování výrobních systémů
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Zákon o účetnictví
 • Projektové řízení
 • Znalost analýzy dat
 • 2D konstrukčními programy
 • Navrhování napájecích zdrojů spínavých
 • Znalost teorie systémů údržby
 • Zákon o dani z příjmů
 • Daňová soustava ČR
 • Lidský faktor v managementu kvality
 • Programovací jazyk Python
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Příprava výroby
 • Organizace a řízení výroby
 • SW Matlab
 • Finanční výkaznictví
 • Průmyslové inženýrství
 • Znalost automatizace
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Účetnictví
 • Matematické metody a analýzy
 • Řízení organizace
 • Počítačová podpora managementu kvality
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Znalost systému kvality IFS
 • Metody řízení
 • Základy spektrálních analýz
 • Podniková ekonomika
 • Asynchronní generátory
 • Základy pracovněprávní legislativy
 • Systémy managementu kvality
 • Kontrola kvality
 • Znalost metod a technik řízení
 • Postupy a metody plánování kvality
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Znalost bateriových systémů
 • Manažerské znalosti
 • Programování průmyslových PC
 • Navrhování napájecích zdrojů spínaných
 • Rozpočtářství
 • Nedestruktivních zkoušky - ultrazvuk
 • Znalost systému jakosti ČSN EN ISO 9001
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • C++
 • Znalost metod zlepšování procesů
 • Skladové hospodářství
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality
 • Statistické metody
 • Návrh PCB
 • Statistické metody managementu kvality
 • Návrh analogových elektronických obvodů a jejich simulace (PSpice)
 • C#
 • Řízení kvality
 • Průmyslová automatizace
 • Řízení změn
 • Znalost optimalizace procesů
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • AD/DA převodníky
 • Zákon o DPH
 • Integrované systémy managementu
 • Znalost řízení údržby
 • ERP systém
 • Základy mzdové legislativy
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0413D270001
Název programu česky Řízení průmyslových systémů
Název programu anglicky Management of Industrial Systems
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova automatizace a řízení
ekonomika a management
řízení kvality
informační systémy
průmysl