Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Moderní technologie výroby kovů

O studijním programu

Specializace Moderní technologie výroby kovů je zaměřena na výrobu surového železa a oceli s charakterizováním fyzikálněchemické podstaty vysokoteplotních procesů a následnou technologickou aplikací. Kromě teoretické podstaty metalurgických dějů je pozornost zaměřena na technologické principy výroby aglomerátu, surového železa a také na jednotlivé principy výroby oceli v primárních agregátech, použití různých variant sekundární metalurgie a v neposlední řadě odlévání oceli do kokil nebo na zařízení pro plynulé odlévání. Pro tyto účely jsou využívány laboratoře s moderním experimentálním vybavením doplněné o progresivní metody
numerického modelování umožňující zajištění rozsáhlých teoretických a praktických znalostí v oblasti moderní technologie výroby kovů.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgické inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace česky Moderní technologie výroby kovů
Název specializace anglicky Advanced Technologies of Metals Production
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Zodpovědná osoba doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály