Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Moderní technologie výroby kovů

O studijním programu

Specializace Moderní technologie výroby kovů je zaměřena na výrobu surového železa a oceli s charakterizováním fyzikálněchemické podstaty vysokoteplotních procesů a následnou technologickou aplikací. Kromě teoretické podstaty metalurgických dějů je pozornost zaměřena na technologické principy výroby aglomerátu, surového železa a také na jednotlivé principy výroby oceli v primárních agregátech, použití různých variant sekundární metalurgie a v neposlední řadě odlévání oceli do kokil nebo na zařízení pro plynulé odlévání. Pro tyto účely jsou využívány laboratoře s moderním experimentálním vybavením doplněné o progresivní metody
numerického modelování umožňující zajištění rozsáhlých teoretických a praktických znalostí v oblasti moderní technologie výroby kovů.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgické inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Moderní technologie výroby kovů
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra metalurgických technologií
Zodpovědná osoba prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály