Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Slévárenské technologie

O studijním programu

Specializace Slévárenské technologie je zaměřena na zpracování kovových materiálů slévárenskými postupy s využitím tradičních technologií (např. gravitační odlévání) i speciálních technologií výroby odlitků (tlakové lití, odstředivé lití apod.). Pozornost je zaměřena na celý postup výroby odlitku včetně návrhu a přípravy modelu, přípravu formovacích a jádrových směsí, výrobu formy, přípravu a úpravu taveniny ze slitin železa a neželezných kovů, slévárenské postupy s využitím trvalých i netrvalých forem včetně možností ovlivnění dosažené struktury a vlastností litých dílů. Pro tyto účely jsou využívány moderní počítačové simulační metody i speciální laboratorní
experimenty, které je možno provádět v modernizovaných laboratořích i v poloprovozních podmínkách.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgické inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Slévárenské technologie
Název specializace anglicky Foundry Technologies
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Zodpovědná osoba doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály