Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Tváření progresivních kovových materiálů

O studijním programu

Specializace Tváření progresivních kovových materiálů je zaměřena na zpracování moderních a pokročilých kovových materiálů zejména postupy objemového tváření, a to tradičními technologiemi (válcování, kování, tažení apod.) i nově vyvíjenými metodami,založenými na aplikaci intenzivní deformace. Kromě problematiky vlastního tvarování je pozornost zaměřena i na teoretické a aplikační aspekty deformačního chování, resp. na optimalizaci užitných vlastností materiálu prostřednictvím cíleného řízení relevantních
strukturotvorných procesů. Pro tyto účely jsou využívány moderní metody počítačového modelování i speciální laboratorní testy, využívající především široké experimentální možnosti špičkového univerzálního simulátoru deformací.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgické inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace česky Tváření progresivních kovových materiálů
Název specializace anglicky Forming of Progressive Metallic Materials
Standardní délka studia 2 roky
Zodpovědná osoba prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály