Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navazující magisterské studium

  • do navazujích magisterských programů se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia
  • doba studia navazujícího magisterského programu je 2 roky
  • studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
  • úspěšný absolvent získá titul inženýr, ve zkratce Ing. před jménem

Jak na elektronickou přihlášku?

  • vše vyřídíte on-line, a to klidně z pohodlí vašeho domova
  • pro případ, že by vám ale přece jen něco nebylo úplně jasné, jsme pro vás nachystali všechny informace k podání elektronické přihlášky
  • máte tak vše pěkně na jednom místě 

Studijní specializace Management kvality

O studijním programu

Studiem specializace Management kvality studenti získají hluboké vědomosti o systémech managementu kvality a o přístupech a metodách managementu kvality a aplikované statistiky při plánování, řízení a zlepšování kvality produktů. Budou rovněž vybaveni znalostmi o přístupech k excelenci organizací, o managementu procesů, počítačové podpoře managementu kvality, managementu znalostí a změn, jakož i o právních otázkách v oblasti kvality produktů. Tyto vědomosti mohou uplatnit na vedoucích pozicích představitelů managementu pro systémy managementu kvality, manažerů kvality, auditorů kvality nebo specialistů pro aplikaci nástrojů managementu kvality, což jsou velmi žádané pracovní pozice. Absolventi této specializace mají velmi dobré uplatnění v různých oblastech průmyslu a služeb.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Management kvality
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra managementu kvality
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály