Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Chemické inženýrství

O studijním programu

Student je seznámen s teoretickými fyzikálně-chemickými principy procesů probíhajících jak v zařízeních používaných ve výrobních technologiích, tak technologiích pro ochranu životního prostředí. Uplatnění absolventů je univerzální, protože přírodovědný a technický základ jejich vzdělání jim umožňuje řešit problematiku spojenou s výzkumem, projektováním, řízením, optimalizací technologických procesů, a to zejména v oblasti chemických, potravinářských výrob a v oblasti ochrany životního prostředí. Získané poznatky vytváří u absolventa dobré předpoklady k uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu práce.

Studijní plány

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Chemické a environmentální inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Chemické inženýrství
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Zodpovědná osoba doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Chemie