Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství

Informace pro uchazeče

Studenti, kteří si vyberou specializaci Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství získají komplexní přehled metod chemické a fyzikální analýzy různých typů materiálů, které jsou používány pro kontrolu výrobních a zpracovatelských technologií, kontrolu kvality vstupních surovin, meziproduktů a výstupních nebo odpadních produktů v průmyslu. Získané teoretické poznatky a praktické dovednosti rovněž umožní jejich zapojení do vědeckých týmů výrobních firem, nebo výzkumných organizací. Absolventi mohou také pokračovat v dalším vzdělávání v doktorském studijním programu Chemické a environmentální inženýrství.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství
Název anglicky Methods of Analysis for Chemical and Environmental Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra chemie
Garant prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.

Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství

Informace pro uchazeče

Studenti, kteří si vyberou specializaci Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství získají komplexní přehled metod chemické a fyzikální analýzy různých typů materiálů, které jsou používány pro kontrolu výrobních a zpracovatelských technologií, kontrolu kvality vstupních surovin, meziproduktů a výstupních nebo odpadních produktů v průmyslu. Získané teoretické poznatky a praktické dovednosti rovněž umožní jejich zapojení do vědeckých týmů výrobních firem, nebo výzkumných organizací. Absolventi mohou také pokračovat v dalším vzdělávání v doktorském studijním programu Chemické a environmentální inženýrství.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství
Název anglicky Methods of Analysis for Chemical and Environmental Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra chemie
Garant prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.