Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Materiály a technologie pro energetiku

O studijním programu

Studijní program „Materiály a technologie pro energetiku“ je interdisciplinární program, který je jedinečný v rámci celé ČR. Potřeba nového studijního programu vyplývá zejména z potřeby nových odborníků orientovaných na materiály a technologie v energetice, která je dlouhodobě deklarována řadou velkých energetických společností. Studijní program v sobě spojuje oblast energetiky včetně technologií získání energie, toků a transformace energií na straně jedné a na straně druhé oblast materiálů, které jsou v různých oblastech energetiky dlouhodobě exploatovány, mohou podléhat různým degradačním procesům apod. V návaznosti na základní principy činnosti různých energetických zdrojů a zařízení, a to konvenčních i nekonvenčních, se seznámíte s hlavními používanými materiály pro různé podmínky exploatace, se základními mechanismy degradace materiálů apod. Dále získáte znalosti a dovednosti z oblasti metod monitorování míry degradace materiálů: s nedestruktivními metodami zkoušení, s hodnocením mechanických, fyzikálních a chemických vlastností materiálů, s technikami studia struktury materiálů atd. Seznámíte se také s procesy řízeného stárnutí materiálů různých energetických celků a metodami odhadu jejich zbytkové životnosti. V oblasti energetiky získáte zejména o hluboké znalosti a dovednosti z oblasti jednotlivých energetických procesů, z oblasti technologií výroby a transformací energií, z oblasti energetických zdrojů a energetických zařízení, jakož i z oblasti predikce a modelování energetických procesů.

Profese

  • Materiálový specialista
  • Energetik teplárenských zarízení
  • Technolog výroby materiálů

Dovednosti

  • Znalost metod hodnocení mechanických vlastností technických materiálů
  • Znalost metod nedestruktivní kontroly technických materiálů
  • Znalost metod hodnocení strukturních charakteristik technických materiálů
  • Energetické procesy
  • Základy automatizace v energetice
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0719A270004
Název programu česky Materiály a technologie pro energetiku
Název programu anglicky Materials and technologies for energy industry
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova řízené stárnutí materiálů v energetice;
odhad zbytkové životnosti energetických celků;
modelování energetických procesů;
energetické procesy;
materiály v energetice;