Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Cílem studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů je výchova středních a vrcholových řídicích pracovníků výrobních podniků, projektových, výzkumných, vývojových i jiných specializovaných institucí, především pro průmyslovou sféru v oblasti metalurgie a strojírenství, v návaznosti na průmysl automobilový. Studium je založeno na vyvážené synergické kombinaci znalostí managementu kvality, manažersko-ekonomických vědomostí a moderních řídicích, informačních a komunikačních technologií. Absolventi studijního programu naleznou uplatnění jako manažeři či inženýři kvality, jako specialisté v oblasti řízení procesů pomocí progresivních řídicích, informačních a komunikačních technologií, a v řadě řídicích funkcí na různých úrovních řízení organizací.

Profese

 • Quality inspector
 • Automation systems specialist
 • Economist in manufacturing company
 • Industrial data analyst
 • Quality manager
 • Auditor of quality management systems
 • Enterprise information systems specialist
 • Process management specialist
 • Industrial engineer
 • Quality engineer
 • Quality control specialist

Dovednosti

 • Statistické metody
 • Kontrola kvality
 • Statistické metody managementu kvality
 • Řízení kvality výroby
 • Orientace ve vyhláškách, legislativy pro metrologii, kvalitu pro ČR a legislativu společnou v unii
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Počítačová podpora managementu kvality
 • Manažerské znalosti
 • Řízení změn
 • Průmyslová automatizace
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Systémy managementu kvality
 • Řízení kvality
 • Organizace a řízení výroby
 • Podniková ekonomika
 • Finanční nástroje
 • Metody a nástroje managementu kvality
 • Postupy a metody plánování kvality
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu N0413A270003
Název programu česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název programu anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra managementu kvality
Garant prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova průmyslová statistika
inteligentní řízení
management kvality
průmyslové systémy
ekonomika podniku