Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

nejsou k dispozici žádné informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód N0413A270003
Název česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra managementu kvality
Garant prof. Ing. Jiří Plura, CSc.

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

nejsou k dispozici žádné informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód N0413A270003
Název česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra managementu kvality
Garant prof. Ing. Jiří Plura, CSc.