Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Cílem studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů je výchova středních a vrcholových řídicích pracovníků výrobních podniků, projektových, výzkumných, vývojových i jiných specializovaných institucí, především pro průmyslovou sféru v oblasti metalurgie a strojírenství, v návaznosti na průmysl automobilový. Studium je založeno na vyvážené synergické kombinaci znalostí managementu kvality, manažersko-ekonomických vědomostí a moderních řídicích, informačních a komunikačních technologií. Absolventi studijního programu naleznou uplatnění jako manažeři či inženýři kvality, jako specialisté v oblasti řízení procesů pomocí progresivních řídicích, informačních a komunikačních technologií, a v řadě řídicích funkcí na různých úrovních řízení organizací.

Studijní plány

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu N0413A270003
Název programu Management kvality a řízení průmyslových systémů
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra managementu kvality
Garant prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova inteligentní řízení
průmyslová statistika
management kvality
průmyslové systémy
ekonomika podniku