Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Metalurgické inženýrství

O studijním programu

Studijní program je směřován na výchovu odborníků pro moderní metalurgii a strojírenství. Zpočátku jsou přednášeny zásadní společné teoretické předměty, vhodně doplněné o předměty např. z oblasti materiálových věd, managementu a řízení kvality. Dále studijní program pokrývá oborovými předměty oblasti výroby železa a oceli, slévárenství a objemového tváření. Studijní program je charakteristický úzkou provázaností pedagogického procesu s často unikátní experimentální základnou a s využitím výpočetní techniky při modelování procesů.

Profese

 • Process management specialist
 • Forming technology manager
 • Research team leader
 • Production manager
 • RαD engineer in the field of materials science
 • Foundry technologist
 • Research and development specialist
 • Technologist-metallurg
 • Materials production technologist
 • Metallurgical operation technologist

Dovednosti

 • Optimalizace procesu odlévání oceli pomocí SW ProCAST a QuikCAST
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • SW Simufact Forming
 • Znalost výrobní dokumentace odlitku
 • Metody a nástroje managementu kvality
 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Postupy výroby tlakových odlitků
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Simulační program MAGMASoft
 • Optimalizace rafinačních procesů při výrobě kovových tavenin pomocí SW ANSYS Fluent
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Znalost technologie slévání
 • Tvorba technických zpráv
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Čtení technické dokumentace
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • SW Simulink - Fluids
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Znalost vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
 • Znalost technologických procesů
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Simulace procesů tváření pomocí programů na PC
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Posuzování tvářitelnosti materiálů
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Znalost materiálů
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu N0715A270010
Název programu česky Metalurgické inženýrství
Název programu anglicky Metallurgical engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tváření materiálu
Garant prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova slévárenství
výroba železa a oceli
objemové tváření