Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Biomechanické inženýrství

O studijním programu

Chcete se stát odborníkem, který umí inženýrsko - lékařským přístupem řešit problematiku biomechaniky materiálů pro aplikace v lékařství? Studujte náš obor a jeho absolvováním získáte detailní znalosti o důležitých skupinách biokompatibilních konstrukčních materiálů, jejich vlastnostech materiálových i biomechanických. V rámci bohaté spolupráce s podniky se naučíte řešit samostatně i v týmu problémy technického, technologického nebo designového charakteru. Vaše zaměření bude žádané v podnicích, které se zabývají jak konstrukčním a technologickým vývojem, tak výrobou zdravotnických prostředků. Uplatnění najdete také ve výzkumu a vývoji materiálů pro biomedicínské aplikace. Po ukončení dvouletého studia můžete nastoupit do praxe nebo pokračovat v doktorském studiu.

Profese

 • Inženýr vývojář
 • Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti materiálových věd
 • Materiálový technik v oblasti protetiky
 • Manažer výroby
 • Materiálový specialista
 • Vedoucí technolog
 • Biomechanický inženýr
 • Technický manažer

Dovednosti

 • Znalost technologických procesů
 • Znalost metod hodnocení mechanických vlastností technických materiálů
 • Výpočty pevnosti
 • Postupy vývoje produktu
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost metod hodnocení strukturních charakteristik technických materiálů
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Orientace v technických výkresech
 • Orientace ve schématech
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Certifikace výrobků
 • Znalost vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu
 • Optimalizace životnosti
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Znalost materiálů
 • Znalost technické dokumentace
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Orientace v nákresech
 • Metoda konečných prvků
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Zkušenosti s provedením korozních zkoušek materiálů
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Orientace ve vyhláškách, legislativy pro metrologii, kvalitu pro ČR a legislativu společnou v unii

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0788A270001
Název programu česky Biomechanické inženýrství
Název programu anglicky Biomechanical Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
Garant doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova biomechanika
biokompatibilní materály
korozní vlastnosti
implantáty
mechanické vlastnosti