Studijní program Progresivní technické materiály

Informace pro uchazeče

Studijní program Progresivní technické materiály navazujícího magisterského studia vyučovaný v angličtině navazuje svou předmětovou skladbou na studijní program Materiálové inženýrství bakalářského studia. Studijní program je určen především pro studenty – samoplátce. Studijní program je zaměřen přednostně na materiály a jejich vlastnosti, na souvislosti mezi vlastnostmi materiálů a jejich strukturou, dále na možnosti dalšího zpracování materiálů a také na různé metody zkoušení materiálových vlastností. Pracoviště, která zabezpečují výuku studijního programu, disponují laboratořemi, které snesou srovnání se špičkovými pracovišti ve vyspělých zemích. Studenti mají již během studia možnost účasti na řešení průmyslových problémů. Studijní program nabízí vynikající perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód N0715A270005
Název česky Progresivní technické materiály
Název anglicky Advanced Engineering Materials
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Klíčová slova mechanismy degradace materiálů
struktura materiálů
vlastnosti materiálů
vztahy mezi strukturou a vlastnostmi materiálů
progresivní technické materiály

Studijní program Progresivní technické materiály

Informace pro uchazeče

Studijní program Progresivní technické materiály navazujícího magisterského studia vyučovaný v angličtině navazuje svou předmětovou skladbou na studijní program Materiálové inženýrství bakalářského studia. Studijní program je určen především pro studenty – samoplátce. Studijní program je zaměřen přednostně na materiály a jejich vlastnosti, na souvislosti mezi vlastnostmi materiálů a jejich strukturou, dále na možnosti dalšího zpracování materiálů a také na různé metody zkoušení materiálových vlastností. Pracoviště, která zabezpečují výuku studijního programu, disponují laboratořemi, které snesou srovnání se špičkovými pracovišti ve vyspělých zemích. Studenti mají již během studia možnost účasti na řešení průmyslových problémů. Studijní program nabízí vynikající perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód N0715A270005
Název česky Progresivní technické materiály
Název anglicky Advanced Engineering Materials
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Klíčová slova mechanismy degradace materiálů
struktura materiálů
vlastnosti materiálů
vztahy mezi strukturou a vlastnostmi materiálů
progresivní technické materiály