Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Změny v přijímacím řízení schválené Akademickým senátem fakulty pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • Pro bakalářské studium
  • Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit
   • v 1. kole do 20. 7. 2020 (původní termín byl 19. 6. 2020) u programů v českém jazyce
 • Pro navazující magisterské studium
  • Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit:
   • v 1. kole do 20. 7. 2020 (původní termín byl 19. 6. 2020) u programů v českém jazyce

Děkanka Fakulty materiálově-technologické, VŠB-TUO vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

Termín podávání přihlášek ke studiu v 2. kole přijímacího řízení:

1.4. 2020  - 1. 8.  2020

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium/Bachelor's degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech FMT pro akademický rok 2020/2021

English version

Rules for admission to study in Bachelor’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2020/2021 - Nanotechnology

Navazující magisterské studium/Masters’s Degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FMT pro akademický rok 2020/2021

English version

Rules for admission to study in Masters’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2020/2021

Doktorské studium/Doctoral degree 

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021

Témata doktorských prací pro akademický rok 2020/2021

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorského univerzitního studijního programu Nanotechnologie VŠB – TU Ostravapro akademický rok 2020/2021

English version

Rules of admission procedure and conditions of admission to Doctoral Degree programmes at the FMST, VŠB - TU Ostrava for the academic year 2020/2021

Doctorals Theses Topics for The Academic Year 2020/2021

The admission procedure code and admission requirements for the Nanotechnology Doctoral Degree programme at the FMST, VSB - Technical University of Ostrava for the academic year 2020/2021