Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava otevírá v akademickém roce 2018/2019 další ročník studia Univerzity třetího věku.

NABÍDKA KURZU:    „KDE HLEDAT UMĚNÍ II.“

Krásné tvary a kresby lze najít i tam, kde to na první pohled vůbec nečekáme. Pojďte s námi prozkoumat tyto obory. A nejen to – vždyť čeština je tak krásná: „umění x umění“.

Tento čtyřsemestrální (dvouletý) kurz je zaměřen na propojení nových poznatků techniky spolu s uměním. Studijní semestr vždy činí bloky přednášek a cvičení z vybraného oboru.

 Okruhy jednotlivých výukových bloků:

  • Dějiny umění
  • Chemie v umění
  • Dějiny keramiky a technologie
  • Umění odlitku

ORGANIZACE VÝUKY:

Kurzy Univerzity třetího věku probíhají formou přednášek a cvičení, které se konají jednou za 14 dnů ve výukových prostorách VŠB - Technické univerzity Ostrava v Ostravě- Porubě od 14,15 -16,45.  Součástí výuky jsou také odborné exkurze na vybraná témata.  

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 70 % přednášek.

Příjem přihlášek:  do  5. 9. 2018

Zápisné: 500Kč/1 semestr