Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vzdělávání seniorů na FMMI bylo podpořeno dílčím projektem  Modernizace infrastruktury a rozšíření programů univerzit třetího věku v podmínkách FMMI, VŠB – TU Ostrava v rámci komplexního projektu „Modernizace infrastruktury a rozšíření programů univerzit třetího věku“

Proběhly následující cykly:

  • 2005 - 2006 - Rozvoj, využití a vlastnosti nových materiálů v technické praxi
  • 2006 - 2007 - Historie a perspektivy metalurgie a materiálového inženýrství v regionu
  • 2007 - 2008 - Člověk a technika v 21 století
  • 2008 - 2009 - Člověk a technika v 21 století II
  • 2009 - 2010 - Člověk a technika v 21 století a Ekonomika pro seniory
  • 2010 - 2012 - Symbióza techniky, ekonomiky a umění
  • 2012 - 2014 - Symbióza techniky, ekonomiky a umění II
  • 2015 - 2016 - Kde hledat umění
  • 2016 - 2018 - Kde hledat umění II
  • 2018 - 2020 - Kde hledat umění II