Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Časový plán zapojení FMMI, VŠB – TU Ostrava do projektu

„Modernizace infrastruktury a rozšíření programů univerzit třetího věku“ 

Dílčí projekt: 

Modernizace infrastruktury a rozšíření programů univerzit třetího věku v podmínkách FMMI, VŠB – TU Ostrava.

Na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO začala realizace této formy celoživotního vzdělávání od roku 2000.

Na výukových aktivitách se podílely zejména katedry Materiálového inženýrství a Řízení jakosti. V rámci této problematiky je rovněž rozvíjen zájem o informační a komunikační technologie.
Začlenění této problematiky do výuky U3V ve zvýšené míře pomohlo realizovat pracoviště, doplněné z prostředků projektu „Podpora infrastruktury Univerzit III. věku na vysokých školách“ v roce 2004.

V letním semestru školního roku 2005/2006 se realizuje cyklus přednášek „Rozvoj, využití a vlastnosti nových materiálů v technické praxi“.

S ohledem na současný vývoj vědy, techniky a informačních technologií pokračuje snaha zvýšit zařazení do programu vzdělávání seniorů z dalších oblastí a dále rozvíjet aplikace počítačové gramotnosti např. využití PC v běžném životě, základy práce na PC, práce s Internetem apod. a využívání moderních výukových metod ve výuce.

Ve školním roce 2006/2007 byl realizován v letním semestru cyklus „Historie a perspektivy metalurgie a materiálového inženýrství v regionu“.
Projekt dále směřuje k vytvoření materiálních předpokladů rozvoje Univerzity 3. věku pro nově koncipované cykly v oblasti přípravy sylabů a integrovaných učebních pomůcek.

Na školní roku 2007/2008 byl připraven cyklus „Člověk a technika v 21. století“.
 
V akademickém roce 2008/2009 pak pokračoval tento studijní cyklus „Člověk a technika v 21. století“ a byl dále doplňován některými přednáškami z cyklu „Ekonomika pro seniory“.

Pro školní rok 2010/2011 a následující akademický rok je připraven nový čtyřsemestrální kurz (dvouletý) kurz, který je zaměřen na propojení nových poznatků techniky, ekonomiky spolu s uměním s názvem „Symbióza techniky , ekonomiky a umění.“