Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podmínky přijetí

 • Ke studiu  U3V může být přijata osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu či ji vznikl nárok na důchod invalidní (u studujících mladších 55 let nutno doložit rozhodnutí o přiznání důchodu, nebo průkazky ZTP, ZTP/P, vyměření invalidního důchodu) a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Průběh vzdělávání na U3V

 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, laboratoří, exkurzí.
 • Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dní v době daného semestru.
 • Účast na přednáškách je vedena na prezenčních listinách.
 • K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 70 % přednášek.
 • Přednášky vedou přední pedagogové naší fakulty.
 • Posluchači univerzity třetího věku mají v průběhu svého studia k dispozici kartu, díky které mohou navštěvovat studovnu knih a časopisů a také parkovat v areálu univerzity.

Cena

 • Vzdělávání na U3V je bezplatné.
 • Pro akademický rok 2018/2019 je stanoveno pouze zápisné, které činí 500,- Kč za semestr.

Termín pro podání přihlášek

 • Přihlášku pro obor  U3V pro akademický rok 2018/2019 odevzdejte na předepsaném formuláři  do 5. září 2018 a to buď poštou, osobně na studijním oddělení FMMI nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Ukončení vzdělávání na U3V

 • Posluchač U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem a na slavnostní promoci mu bude předáno Osvědčení o absolvování kurzu U3V.