Management kvality

Informace pro uchazeče

Management kvality představuje tu část řízení organizací, která má garantovat maximální spokojenost zákazníků při minimální spotřebě zdrojů. Při studiu této specializace studenti získají vedle vědomostí z oblasti managementu kvality i potřebné vědomosti o základních technologiích výroby, matematické statistiky, jakož i vědomosti o praktickém uplatňování základních metod a nástrojů managementu kvality v organizacích. Absolventi získají atraktivní schopnost řídit z pohledu managementu kvality všechny procesy v organizacích. Odborníci s touto profesí jsou v praxi velice žádáni. Absolventi bakalářského studia mohou rovněž své znalosti dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu programu Management kvality a řízení průmyslových systémů, specializaci Management kvality.

Popis

Cílem specializace Management kvality je vychovat fundované odborníky pro různé funkce v oblasti managementu kvality. Studenti získají vyvážené znalosti disciplín z oblasti managementu, moderních systémů managementu kvality, integrovaných systémů managementu, řízení procesů, aplikované statistiky, metodických postupů plánování a zlepšování kvality a znalosti technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality mají znalosti ze základních přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a technologického konceptu programu, znají podstatu průmyslových technologií a materiálového inženýrství, mají znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a nástrojů managementu kvality, znalosti základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování a znalosti z oblasti automatického řízení, práce s výpočetní technikou a automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem plánovat a řídit základní podnikové procesy na takticko-operativní úrovni, navrhovat, řídit a udržovat systémy managementu kvality resp. integrované systémy managementu, provádět audity systému managementu kvality, aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality, zpracovávat analýzy o kvalitě vyráběných produktů, analyzovat příčiny neshod u produktů a procesů a vyhledávat příležitosti k dalšímu zlepšování kvality, podílet se na navrhování, realizaci a provozování automatizovaných systémů řízení s využitím moderních počítačových prostředků, zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby a podílet se na aplikaci nástrojů z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolventi specializace Management kvality získávají základní teoretické a praktické poznatky o principech a koncepcích systémů managementu kvality, o aplikaci základních metod a nástrojů managementu kvality a statistických metod a o základních průmyslových technologiích. Na základě získaných znalostí jsou schopni řídit z pohledu managementu kvality procesy v organizacích, třídit a interpretovat informace o kvalitě výrobků, analyzovat příčiny neshod a vyhledávat příležitosti ke zlepšování kvality.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace Management kvality nacházejí praktické uplatnění zejména jako technici kvality nebo řídící pracovníci v oblasti kvality na střední úrovni řízení v různých organizacích výrobní, případně i nevýrobní sféry. Působí jako manažeři kvality, technici kvality, pracovníci útvarů řízení kvality pro spolupráci se zákazníky a dodavateli, kvalitáři výroby, inspektoři kvality, auditoři systémů managementu kvality, specialisté pro aplikaci metod managementu kvality apod. Široce se uplatňují zejména ve výrobních organizacích dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Management kvality
Název anglicky Quality Management
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.

Management kvality

Informace pro uchazeče

Management kvality představuje tu část řízení organizací, která má garantovat maximální spokojenost zákazníků při minimální spotřebě zdrojů. Při studiu této specializace studenti získají vedle vědomostí z oblasti managementu kvality i potřebné vědomosti o základních technologiích výroby, matematické statistiky, jakož i vědomosti o praktickém uplatňování základních metod a nástrojů managementu kvality v organizacích. Absolventi získají atraktivní schopnost řídit z pohledu managementu kvality všechny procesy v organizacích. Odborníci s touto profesí jsou v praxi velice žádáni. Absolventi bakalářského studia mohou rovněž své znalosti dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu programu Management kvality a řízení průmyslových systémů, specializaci Management kvality.

Popis

Cílem specializace Management kvality je vychovat fundované odborníky pro různé funkce v oblasti managementu kvality. Studenti získají vyvážené znalosti disciplín z oblasti managementu, moderních systémů managementu kvality, integrovaných systémů managementu, řízení procesů, aplikované statistiky, metodických postupů plánování a zlepšování kvality a znalosti technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality mají znalosti ze základních přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a technologického konceptu programu, znají podstatu průmyslových technologií a materiálového inženýrství, mají znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a nástrojů managementu kvality, znalosti základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování a znalosti z oblasti automatického řízení, práce s výpočetní technikou a automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem plánovat a řídit základní podnikové procesy na takticko-operativní úrovni, navrhovat, řídit a udržovat systémy managementu kvality resp. integrované systémy managementu, provádět audity systému managementu kvality, aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality, zpracovávat analýzy o kvalitě vyráběných produktů, analyzovat příčiny neshod u produktů a procesů a vyhledávat příležitosti k dalšímu zlepšování kvality, podílet se na navrhování, realizaci a provozování automatizovaných systémů řízení s využitím moderních počítačových prostředků, zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby a podílet se na aplikaci nástrojů z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolventi specializace Management kvality získávají základní teoretické a praktické poznatky o principech a koncepcích systémů managementu kvality, o aplikaci základních metod a nástrojů managementu kvality a statistických metod a o základních průmyslových technologiích. Na základě získaných znalostí jsou schopni řídit z pohledu managementu kvality procesy v organizacích, třídit a interpretovat informace o kvalitě výrobků, analyzovat příčiny neshod a vyhledávat příležitosti ke zlepšování kvality.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace Management kvality nacházejí praktické uplatnění zejména jako technici kvality nebo řídící pracovníci v oblasti kvality na střední úrovni řízení v různých organizacích výrobní, případně i nevýrobní sféry. Působí jako manažeři kvality, technici kvality, pracovníci útvarů řízení kvality pro spolupráci se zákazníky a dodavateli, kvalitáři výroby, inspektoři kvality, auditoři systémů managementu kvality, specialisté pro aplikaci metod managementu kvality apod. Široce se uplatňují zejména ve výrobních organizacích dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Management kvality
Název anglicky Quality Management
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.