Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Cílem studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty pro průmyslové společnosti, ale i další organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří specializací: Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality a Počítačové řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky vzdělaných pracovnících.

Profese

 • Podnikový ekonom
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Správce softwarových aplikací
 • Manažer výroby
 • Procesní konzultant
 • Obchodně-technický manažer
 • Inspektor kvality
 • Auditor systémů managementu kvality

Dovednosti

 • Kontrola kvality
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Znalost technologických procesů
 • Znalost metod a technik řízení
 • Základy obchodního práva
 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality
 • Prokazovaní shody výrobků
 • ERP systém
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Řízení organizace
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Znalost základů marketingových činností
 • Řízení kvality
 • Znalost řízení údržby
 • Programování průmyslových PC
 • Daňová soustava ČR
 • Matematické metody a analýzy
 • Průmyslová logistika
 • Znalost systému kvality IFS
 • Statistické metody
 • Zákon o dani z příjmů
 • Znalost systému jakosti ČSN EN ISO 9001
 • Znalost automatizace
 • Znalost základních programů PC
 • Průmyslová automatizace
 • Organizace a řízení výroby
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Manažerské znalosti
 • Postupy zavádění produktu do sériové výroby
 • Podniková ekonomika
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Účetnictví
 • Řízení kvality výroby
 • Znalost české legislativy
 • Znalost strojírenských technologií
 • Průmyslové inženýrství
 • Vedení průběžné evidence vč. provozních deníků
 • Finanční výkaznictví
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0488A270001
Název programu česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název programu anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova kvalita
Průmysl 4.0
management
ekonomika
průmyslové technologie