Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

  • doba studia v bakalářských programech je 3 roky
  • studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
  • uspěšní absolventi získají titul bakalář, ve zkratce Bc. před jménem

Chcete vidět více?

Mrkněte na náš Youtube kanál, kde můžete shlédnou videa o naší fakultě a našich studijních programech.

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

O studijním programu

Studijní program nabízí možnost stát se odborníkem v aktuální oblasti hospodaření s energiemi, zejména s energií tepelnou. Studenti porozumí procesům přenosu tepelné energie, seznámí se s teorií a praxí získávání a užití tepelné energie z tradičních, například spalovacích procesů, ale i ze zdrojů obnovitelných, naučí se rovněž využívat tepelnou energii z odpadních zdrojů. Absolventi zvládají postupy ohřevu nebo chlazení materiálů, tekutin a prostředí. Studenti získají znalosti z oblasti keramických materiálů, které musí odolávat podmínkám tepelného zatížení. Problematiku studují s využitím moderních softwarových prostředků a s ohledem na snižování negativních vlivů na životní prostředí. Absolventi si mohou své dovednosti rozšířit v navazujícím inženýrském studiu, nebo mohou nalézt uplatnění v oblastech s nároky na efektivní hospodaření s tepelnou energií v průmyslu a v komunální sféře.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A070001
Název programu Tepelně energetické inženýrství
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova Energetické využití odpadu
Energetika
Numerické modelování tepelných procesů
Tepelná technika
Keramické materiály