Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Chemická metalurgie

O studijním programu

Doktorský studijní program Chemická metalurgie je moderní výzkumně zaměřený vědní program multidisciplinárního a interdisciplinárního charakteru. Je orientován zejména na chemické aspekty procesů přípravy, získávání a recyklace kovových materiálů a charakterizaci těchto materiálů, dále také na studium dalších anorganických materiálů a jejich vlastností v pevné a kapalné fázi. Zahrnuje studium procesů vedoucích k získávání kovů z primárních a sekundárních surovin, studium procesů výroby železných i neželezných slitin a také ekologické aspekty dopadů metalurgické produkce na životní prostředí. Zabývá se aspekty průmyslových technologií vycházejících především z chemicko-fyzikálních základů a studiem vlastností anorganických materiálů pro širokou oblast využití. Vychovává špičkové odborníky s tvůrčí invencí, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0715D130001
Název programu Chemická metalurgie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Chemie